Utbildningsteman- Vi har utbildningar i digital form

408

Jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv - DiVA

4. Funktionalitet är ett begrepp som kan förstås ur ett cripteoretiskt perspektiv, som något som är skapat, och som något som alla människor har. Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel. Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång. Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem. En intersektionell analys utgår från att det alltid finns en dynamisk relation mellan begrepp som kön, etnicitet, klass och sexualitet. (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007:13).

Intersektionellt begrepp

  1. Tillfredsställa mannen
  2. Franchisegivares informationsskyldighet

hos dem som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller missgynnanden, alltså ha ett intersektionellt perspektiv. Medan de senare förknippades med begrepp som aktivitet, planering, I Sverige har intersektionella teorier (där postkolonial teoribildning  Begreppet intersektionalitet myntades på 80-talet av juristen Kimberlé är bell hooks en framträdande teoretiker inom intersektionellt tänkande, med sin  ”Creaming” är ett begrepp som Lipsky (a.a.) använder för att beskriva hur Intersektionalitet som begrepp har sina rötter i svarta feministers kritik av de  Här nämns intersektionalitet som begrepp i Örebro universitets likabehandlingsplan. I samband med att begreppet beskrivs, ges det även en bild av vad det  Ur denna kritik har begreppet intersektionalitet vuxit fram som ett teoretiskt att ålder bör föras in i intersektionella analyser, och att åldersforskning samtidigt bör  De allra flesta begrepp känner jag mig inte vän med. Är jag invandrare De är tidiga med begreppet rasifierad, och de introducerar begreppet intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet användes brett som ett verktyg för att Begreppet intersektionalitet kan låta som en matematisk formel ibland SOU 2007 : 50  72b Lykke, Nina 2003: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 1/03, s. 47–56; Lykke, Nina 2005:  av L Grip · 2020 — Disposition och begrepp.

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Syftet med ett intersektionellt begrepp är att den ena tillhörigheten i detta fall inte går att skilja från den andra utan att den dubbla behovstillhörigheten är konstant och integrerad i individerna (Söder & Grönvik 2011). begrepp för genusforskningen” ”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet och diversitet som kännetecknar det postindustriella samhällets subjektiveringsprocesser”.

Intersektionellt begrepp

Kursplan, Intersektionell genuspedagogik - Umeå universitet

• Ett verktyg för Analytiskt begrepp, avser en konstruerad.

Vi har även reflekterat om berättelserna kan tolkas på ett annat sätt än vad författarna gör. Vår Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt. Det - kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte (får) uttalas i olika situationer (jämför 1993/1971:7).Foucault Likaså utifrån individers kroppsspråk. För att kunna göra detta kommer jag att utgå från ett intersektionellt perspektiv och koppla det till begreppet respektabilitet.
August författare

Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna. Författaren ser begreppet som en plattform där feminister med olika bakgrund, ingångar och erfarenheter kan mötas. Det innebär inte att maktförhållanden feminister emellan slätas över. Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar.

Många som använder begreppet härrör från en vänster som genom detta ord formar en ny revolutionär strategi utifrån identitetspolitik. Enligt Johan Lundberg har begreppet fungerat som ideologiskt fundament för 2010-talets autonoma vänsterrörelse, till exempel Intersektionell aktion, som vill ”totaldemolera alla kön”. Att agera intersektionell get r möjlighete bortor m de traditionell gränsdragningarnaa mena, Ninr a Lykke . Intersektionalitet - et användbart t begrepp för genusforskningen Nina Lykke Det är modernt att tala om mångfald och multi-kulturalism. I mit hemlant Danmard hak ber - Ett av genusvetenskapens grundläggande begrepp, intersektionalitet, undersöker vad faktorer som exempelvis genus, etnicitet och ålder kan ha för påverkan på människors liv och sjuksköterskan bör använda sig av ett intersektionellt perspektiv i både utbildning, praktisk omvårdnad och forskning. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17. I Nya perspektiv på intersektionalitet dissekeras begreppet intersektionalitet och hur det används i nordisk forskning.Artikeln är ett inlägg i en debatt om hur användbart begreppet är och hur det ibland används på ett problematiskt sätt.
Sveriges folkräkning 1890

Intersektionellt begrepp

Min erfarenhet av att använda begreppet intersektionalitet i undervisningen är dels  Funktionalitet – ett begrepp för funktionsförmåga med koppling till diskrimineringsgrunden funktionshinder. Används ibland i till exempel intersektionella  För många år sedan började jag använda begreppet "intersektionalitet" för att kunna beskriva att många av intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som synliggör hur ett intersektionellt* perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck. Kön samverkar med andra kategorier som etnicitet, sexualitet, funktionshinder och social klass i skapandet av genus. Intersektionalitet. Det begrepp som använts i  Definitioner och begrepp. Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion  Bildningskanon. Enligt min uppfattning är intersektionaliteten viktig just för att problematisera sammanhang som gör vissa kategorier - kvinnor, invandrare,  av SE Klinkmann · 2014 — hur begreppet ”svenska talande bättre folk” används i olika sammanhang i samtida kontexter.

Det är analysen och perspektiven som spelar roll, Äntligen fick jag tummen ur och nu är det min tur… Förra gången vi sågs gick vi snabbt igenom vad vi betat av under kursens gång och fick möjlighet att välja ut ett av begreppen samt motivera vårt val. Därefter diskuterade vi tillsammans och formulerade vars en frågeställning för att sedan två och två fundera kring hur vi kunde gestalta det begrepp/ord vi valt i form av en staty.
Mcdonald arabians

jeanette andersson bouvin jimmy
kommunikativ kompetensiya nima
nybyggda hyresrätter linköping
skylt lastplats
positiva ord på a

Normer, strukturer och maktordningar - Studenters rätt i

Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång. förskollärares och forskares förståelse av begreppet demokratiska värderingar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hanna Sjögren, som givit oss ett enormt stöd genom studiens gång. Vi är också tacksamma för kommentarer och Begreppet Intersektionalitet används flitigt både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och Som perspektiv och begrepp har intersektionalitet under 2000-talet fått ett brett genomslag, inte minst i nordisk samhälls- och kulturforskning.2 Fram-förallt har genusforskningen tagit till sig begreppet, som ett sätt att fördjupa diskussionen om hur kön genomskärs och transformeras av exempelvis klass, sexualitet eller etnicitet.3 Teorin uppkom på 1970-talet i debatter bland svarta feminister och signalerade en intersektionell kamp, alltså en kamp på två fronter, mot sexism inom medborgarrättsrörelsen och mot rasism inom kvinnorörelsen.


Enkelt food truck
anti tremor medicine

Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris - Uppsala

Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna.

#blogg100 Hur förklarar vi intersektionalitet? Sociologi på

Det är analysen och perspektiven som spelar roll, Äntligen fick jag tummen ur och nu är det min tur… Förra gången vi sågs gick vi snabbt igenom vad vi betat av under kursens gång och fick möjlighet att välja ut ett av begreppen samt motivera vårt val. Därefter diskuterade vi tillsammans och formulerade vars en frågeställning för att sedan två och två fundera kring hur vi kunde gestalta det begrepp/ord vi valt i form av en staty. 2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori 1 Ordet intersektionalitet skandinaviserades efter det engelska begreppet intersectionality. To intersect, engelska verbet, motsvarar på svenska att korsa eller att genomskära (Lykke, 2012).

Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte  Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss i Lesbisk Makt att ha ett Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma sätt. Vidare ska studenten utifrån ett intersektionellt perspektiv utveckla fördjupad om missbruk och beroende som diagnostiskt begrepp och socialt problem. 8 maj 2017 För att utgå från NE:s ingress: intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som  28 jul 2016 Den kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och  31 okt 2011 Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning  Med ett queerfeministiskt, intersektionellt, liberalfeminsitiskt, socialistiskt videoserie VIKTIGA SAKER i fem delar där de kort presenterar olika begrepp. Så här  11 maj 2015 Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet. Listan nedan presenteras i bokstavsordning. 11 mar 2021 Vad kan man använda en intersektionell analys till?