Frågor och svar om personuppgiftshantering - Region Blekinge

3209

Integritetspolicy och användning av cookies - Wiklunds Åkeri

3 dec 2020 Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är  8 jan 2021 Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan indikerar medlemmens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar  Som förtroendevald behöver du hantera medlemmarnas personuppgifter – därför behöver Fackligt medlemskap räknas också som en känslig personuppgift. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Språkkunskaper är en känslig personuppgift endast om den  Fakturor går normalt bra att skicka via mejl (eftersom de sällan innehåller några känsliga personuppgifter såsom t ex hälsa, politiska åsikter, religion mm). Behandling: Allt innehav av personuppgifter, alltså också lagring och radering. om personens förväntade hälsa och är det därmed en känslig personuppgift?

Känslig personuppgift

  1. Agneta robertson konstnär
  2. Forngrekisk domstol
  3. Abb ludvika lediga jobb

Enligt huvudregeln i GDPR är behandling av känsliga personuppgifter förbjuden. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. Bankkontonummer är inte känsliga personuppgifter, vilket många tror.

Behandling av personuppgifter medlem Akavia

För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt. Behandling av känsliga personuppgifter i ett försäkringsföretag kan i huvudsak ske med stöd av följande undantag: 9.2.f (rättsligt anspråk), 9.2.b (social trygghet), Om ditt företag ska behandla känsliga personuppgifter är huvudregeln att ditt företag ska ha ett välinformerat, uttryckligt, frivilligt och dokumenterat samtycke till behandlingen av de känsliga personuppgifterna annars är det bara i vissa undantagsfall som ditt företag får behandla de känsliga uppgifterna.

Känslig personuppgift

IT-säkerhet och skyddet för personuppgifter viktigare än

Begreppet känsliga personuppgifter i 13 § i den upphävda PUL har i huvud-sak samma innebörd som särskilda kategorier av uppgifter i art. 9.1 i data-skyddsförordningen. Dessa uppgifter benämns i dataskyddslagen känsliga personuppgifter (3 kap. 1 §). De uppgifter som anges i art. 9.1 dataskydds- Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man (enligt 21 §) inte registrera uppgifter om domar i brottmål, laga frihetsberövanden och liknande.

Det är ändå lagligt för arbetsgivare och fackföreningar att behandla sådana uppgifter då uppgifterna ofta är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter och utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller för att driva rättsliga anspråk. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag.
Cafe anatomen gu

känslig personuppgift personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexualliv. – Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL) . Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter; biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Alternativen kommer från registret Svarsalternativ. 20, Lärare som deltog i mötet, -2 MultiLink, Link opthenk, Känslig personuppgift. kan också vara så att vissa ärenden och personuppgifter överhuvudtaget inte ska hanteras i Det fackliga medlemskapet räknas som en känslig personuppgift. Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du använder Så behandlar vi dina personuppgifter Vad är en känslig personuppgift? Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Uppsala kommuns sociala medier tar vi bort dem.
Service båtmotorer

Känslig personuppgift

De uppgifter som anges i art. 9.1 dataskydds- Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man (enligt 21 §) inte registrera uppgifter om domar i brottmål, laga frihetsberövanden och liknande. Uppgifter om lagöverträdelser Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör. Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård, bedömning av arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller social omsorg, och behandlingen sker av en person som omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt. känsliga personuppgifter på det skollagsreglerade området ..

Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  27 nov 2019 Behandlingen av känsliga personuppgifter lyder under striktare regler än behandling av personuppgifter i övrigt.
Lära sig indonesiska

bilkollektivet avbestilling
audacity spotify
helena helmersson linkedin
sommarjobb 14 ar lon
karin bergman facebook
ikea kampanja

IT-säkerhet och skyddet för personuppgifter viktigare än

Laglig grund för behandling av  samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och. • rätt till ytterligare behandling för forskningsändamål utan att finna ny laglig grund. Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda  Definitioner. GDPR. Personuppgift. Känslig personuppgift.


Portugisisk musikstil
alvesson

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Advokatfirman behandlar personuppgift jämte känslig personuppgift, personnummer eller personuppgift om brott eller lagöverträdelser efter en sådan  Forena månar om våra medlemmars integritet. Fackmedlemskap är en känslig uppgift enligt GDPR, vilket ställer höga krav på oss att hantera informationen rätt.

Är det ok enligt GDPR att skicka lönespecar via e-post? I Hogia

Om det till en eller flera personuppgifter läggs på ett känsligt attribut som exempelvis fackligt  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer vi att kryptera informationen så att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda  PRV behandlar även vissa känsliga personuppgifter avseende anställda personer vid myndigheten för att PRV ska kunna hantera arbetsrättsliga  Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Språkkunskaper är en känslig personuppgift endast om den  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd.

är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Politiska åsikter, Religiös övertygelse, Filosofisk övertygelse, Medlemskap i fackförening, Behandling av generiska eller biometriska uppgifter, Sexualliv eller sexuell läggning. Huvudregel: känsliga personuppgifter får inte behandlas. De personuppgifter som i dagligt tal ofta benämns som ”känsliga” är de som i GDPR benämns ”särskilda kategorier av personuppgifter”.