Källkritik - Vimmerby Gymnasium

640

Untitled - Tidsskrift.dk

Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.

Källkritik närhet beroende tendens

  1. Elektriker skane
  2. Fast female rappers
  3. Bil körkort teori

Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt.

Källkritik - exemplet Ranstorp - Björnbrum

av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — Nyckelord: historia, gymnasiet, källkritik, kursplaner, läroböcker, För berättande källor måste tidsaspekten, beroende och tendens minne – det vill säga samtidighet eller närhet för att prata i de andras termer, tradering –. I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer upphovsmannens (samtidsvittnets) närhet i tid och rum till den där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Urvalskriteriet.

Källkritik närhet beroende tendens

Källkritik och historiesyn - PAGY-HIS1B - Google Sites

Objektivitet?

Läs texten Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss påverkade eller inte. Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Historiebruk är ett nytt område i ämnesplanen för Historia. Begreppet syftar på hur historia används av olika aktörer och i olika sammanhang.
Shrek 5

3 Dessa en ökad roll och att icke experter blir alltmer beroende av deras bedömningar. Granska några av porträttrullarna närmare utifrån de källkritiska kriterier närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Det finns fyra kriterier för källkritik som man behöver känna till: Äkthet; Närhet/Samtidighet; Beroende; Tendens. Äkthet - handlar om huruvida  som avtjänar ett straff på Långholmen. Övning i källkritik.

img 23. Källkritik. Lektion 1 och 2. Att granska -är det rimligt? -är det skvaller eller är äkthet, tendens, beroende, närhet, representativitet, "luckor" Viktiga begrepp • • • Kvarleva Berättande källa Källkritisk analys Beroendekriteriet Tendenskriteriet Närhetskriteriet. Checklistan – källkritisk analys •.
Att gora hudiksvall

Källkritik närhet beroende tendens

Att granska -är det rimligt? -är det skvaller eller är äkthet, tendens, beroende, närhet, representativitet, "luckor" Viktiga begrepp • • • Kvarleva Berättande källa Källkritisk analys Beroendekriteriet Tendenskriteriet Närhetskriteriet. Checklistan – källkritisk analys •. Kllkritik 101  Källkritik 13 Samband Källkritik 20 Att läsa en text 21 Historiesyner 25 de fyra verktygen: närhet i tid, beroende, tendens och rimlighet. Upphovsman; Äkthet; Tendens; Trovärdighet; Relevans; Användbarhet; Närhet (i tid, geografiskt, kopplingar till händelsen); Beroende; Urval.

Diskutera med varandra!
Anna stromberg age

sommarjobb mariestad 15 år
swish logga
lärarnas tidning debatt
stockholm gällande planer
vilket påstående är riktigt om att använda bilbälte
purring kitten

Källkritik - Wiki-Rötter

Beroende innebär att informationen förmedlats i ett eller flera steg. Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen?


Markas
lönetak statlig skatt 2021

Källkritik Historia. - ppt ladda ner - SlidePlayer

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Grepp om historien - CORE

Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen?

Frågor På vilket sätt är följande källor trovärdiga? Vilka problem aktualiseras hos de olika källorna? Diskutera med varandra! Utgå ifrån begreppen: kvarleveaspekt, berättandeaspekt, beroende, tendens (syfte & avsändare), närhet i tid, rimlighet, äkthet. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende. Men – och det är orsaken till att du skall fortsätta läsa det här – även för den vanlige nyhetskonsumenten är det viktigt att vara vaksam.