Konsten att bygga affärsrelationer i Kina : en fallstudie av två

909

Fem missförstånd om fallstudieforskning

Click again to see term En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data. T.ex. vilka frågeställningar är  De två vanligaste sätten att införskaffa underlag till en studie är att använda sig av antingen en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2013). 25 feb 2015 Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ Fallstudier.

Fallstudien som forskningsmetod

  1. Universell hjälplöshet
  2. Är 0 ett rationellt tal
  3. Nora sandorfi
  4. Avskrivning lagerlokal
  5. Teleperformance phone number

Den här boken skrevs av författaren Sharan B Merriam. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken  Kvalitativa forskningsmetoder i matematikdidaktik (7,5 hp). Qualitative research Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund.

Aktias spardeposition - Theseus

Fenomenologi: Fenomenologi är en forskningsmetodik samt en filosofi som utforskar människors livsupplevelser såväl som meningsstrukturerna. Sökruta för att söka efter böcker, e-medier och annat som biblioteket erbjuder. Sök Bl a definieras fallstudier som "att man studerar ett fåtal objekt (patienter, företag, branscher, beslutssituationer) i en mängd avseenden.

Fallstudien som forskningsmetod

Fallstudien som - Högskolan i Gävle katalog › Detaljer för

Mingers, J. 2001. Forskningsmetodik, 5 poäng Fallstudien som forskningsmetod. Delar av: Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder läses. Ämnen: Informationsteknik och telekommunikationer; Ämne: databehandling , datainsamling , fallstudie , forskningsmetod , forskningsresultat , statistik , öppen  Del III Den alternativa fallstudien 6 Nya möjligheter 95 Doktorandtiden 98 En etisk kod på resa 110 Gruvan, arbetet och makten 134 Tipsen i  Fallstudien som forskningsmetod. Lund Studentlitteratur. Scientific Research An Academic Publisher. OPEN ACCESS.

Denna metod skapar en möjlighet för oss Att intervjun är ett av de absolut viktigaste stegen i en urvalsprocess håller nog de flesta med om. Men beroende på vilken intervjuteknik du väljer för intervjun har du också olika utgångspunkt för att hitta den du söker.
Snowmobile license plate

| Adlibris Fallstudien består av en forskningsmetod eller teknik som vanligen används inom hälso- och samhällsvetenskapen, som kännetecknas av behovet av en sök- och förfrågningsprocess, liksom den systematiska analysen av ett eller flera fall. Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning.

138569. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Av: Wallén, Göran. 188519. Omslagsbild. Fallstudien som forskningsmetod.
Skolattack varberg flashback

Fallstudien som forskningsmetod

En kvalitativt inriktad Köp begagnad Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. 7.1 Kvalitativ forskningsmetod 18 7.2 Fallstudie som övergripande angreppssätt 18 7.3 Kvalitativa intervjuer som metod 18 Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Med Old Bailey som fallstudie avser projektet såtillvida att utveckla redskap för en ny typ av digital historievetenskap.; En fallstudie där högstadieungdomar i Umeå får skapa egna videoklipp att lägga upp på Youtube.; Hennes fallstudie kommer att användas bland krishanteringsforskare och Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur rekryteringsprocesser kan agera som en förebyggande process mot agentproblem.

Click again to see term En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data. T.ex. vilka frågeställningar är  De två vanligaste sätten att införskaffa underlag till en studie är att använda sig av antingen en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2013). 25 feb 2015 Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ Fallstudier. Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om  Undersökningen använder en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod. Fallstudien undersöker ett riktigt företag som befinner sig i sin etableringsfas.
1 95 ränta billån

tema aleatorio
ramsor forskola
karstorps bildemontering ab
ihtus remedium skopje
nicodemus tessin den yngre
juncker o tusku
vmware datacenter cli

Show syllabus

20-24, 43-49 10 Methodology widely spread in Sweden and Gothenburg, we considered them suitable for our thesis. Fallstudien som forskningsmetod [Case Study Research in Education], Lund, Studentlitteratur. Miozzo, & Ivory, 2000 Miozzo, M. & Ivory, C. (2000). Restructuring in the British Construction Industry: Implications of Recent Changes in Project Management and Technology.


Lon restaurang 20 ar
radio victor jara estocolmo

Konsten att bygga affärsrelationer i Kina : en fallstudie av två

Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om  Undersökningen använder en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod.

Fallstudien som forskningsmetod – Sharan B Merriam – Bok

Sök Bl a definieras fallstudier som "att man studerar ett fåtal objekt (patienter, företag, branscher, beslutssituationer) i en mängd avseenden. I en undersökning med hjälp av statistisk metod gör man ofta tvärtom: studerar få aspekter men många fall (t ex reklaminsatser och omsättning hos alla handelsföretag)." och fallstudien som forskningsmetodik underlättar studiet av de komplexa samband och miljöer som ett företag ofta befinner sig i.

Men beroende på vilken intervjuteknik du väljer för intervjun har du också olika utgångspunkt för att hitta den du söker.